ExTe Säljutbildning

Vi genomför under hösten en intern utbildning för säljare inom ExTe, utbildningen sker på uppdrag av Företagsutbildarna i Hudiksvall.