Elkapsling

Vi har precis påbörjat ett Säljhinderprogram för säljare inom Elkapsling, programmet syftar till att öka frekvensen på kontakttagande med befintliga och nya kunder enligt tesen ju fler kundkontakter ju fler affärer!