Carlsson Plåtslageri

Xpansion har fått uppdraget Projektstyrning och lönsamhetsutveckling för Carlsson Plåtslageri i Stockholm.