SCA Forest & Products Business Development Program

Vi har ytterligare en grupp välutbildade medarbetare från SCA Forest and Products som ska genomgå Business Development Program, ett program som bygger på personlig utveckling. Liknande program gör vi även inom koncernen Persson Invest. Ring så berättar vi mer vad ett liknande program kan innebära för er organisation.