Att leda utan att vara chef

Xpansion genomför under hösten ytterligare en utbildning Att leda utan att vara chef på uppdrag av Företagsutbildarna.