Att arbeta i projekt

På uppdrag av Företagsutbildarna genomför vi en öppen utbildning Att arbeta i projekt. Vi genomför även liknande utbildningar företagsinternt liksom Projektledarutbildningar. Kontakta oss för mer information.