Andritz Tools Iggesund Projekt

Under våren utvecklar vi projektverksamheten vilket omfattar förtydligande och implementering av styrmodell för beställande och utförande delar av organisationen. Utveckling av projektledare för att öka förmågan att styra, driva och leda projekt.