Almi Personbedömning

Vi genomför under hösten ännu en kurs i Personbedömning på uppdrag av Almi Företagspartner.