Almi Mitt Skuggstyrelseprogram

Xpansion medverkar i Almi Mitt Skuggstyrelseprogram, uppdraget innebär att genomföra och återkoppla MBTI II i syfte att öka deltagarnas kännedom om sig själva, varandra och respektive styrelse.