engagemang.

Över 20 år som konsulter inom ledarutveckling och medarbetarskap har givit oss erfarenheter, insikter och verktyg att medverka till att fler når en högre nivå av sin potential.

Handling slår kunskap! För att öka graden av engagemang inom olika målgrupper så som chef och medarbetare, utgår vi från vikten av ansvar, handling och självkänsla. Mod och insikt är många gånger hörnstenar till att förstå behovet av utveckling och förändring. Vi bidrar till att mål omvandlas till aktiviteter, att man går från ord till handling för att skapa resultat utifrån vad man väljer att göra. Engagemang är vår specialitet inom alla nivåer i en organisation, ledning, chefer och medarbetare. Över 20 år som konsulter inom ledarutveckling och medarbetarskap har givit oss erfarenheter, insikter och verktyg att medverka till att fler når en högre nivå av sin potential.

Läs mer om Xpansion

Våra referenser

16% engagerade medarbetare

Dagens Industri publicerade den 16 november 2013 en artikel baserad på Gallups globala forskning över graden av engagemang bland anställda.

Gallup delade in de anställda i tre kategorier: engagerade, inte engagerade och aktivt urkopplade. De engagerade är de kollegorna du gillar, de samarbetar, är entusiastiska och letar ständigt nya vägar att nå bättre resultat, de är de enda i organisationen som skapar nya kunder. I Sverige återfinns endast 16% av de anställda i denna grupp. De oengagerade dödar tid i väntan på lunch eller rast, för Sverige är denna siffra 73%.

Företag med högst engagemang hos personalen har också högre produktivitet, tjänar mer och är omtyckta av kunderna. Dessutom har de lägre frånvaro och färre olyckor än de i botten.

Hör av dig så kan vi tillsammans förbättra statistiken, vi kartlägger läget och sätter upp en handlingsplan!

Läs mer om Xpansion